Özel Gebze Çoban Yıldızları İlkokulu

İlkokul Rehberlik Bölümü

Öğrenci yaşamında bilgi ve başarının yanı sıra düşünce ve davranış hazırlığının da önemli bir etken olduğundan hareketle yola çıkan Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisimiz, öğrencilerimizin gelişim süreci içinde karşılaştıkları güçlükleri problem haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmak, kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerisine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı, yaratıcı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak temel amacını gütmektedir.

ÖZEL ÇOBAN YILDIZLARI İLKOKULU Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleriyle;
Öğrencinin problem çözme, karar verme ve uyum sağlaması için gerekli olan bilgi ve becerileri kazanmasını, öğrencinin özelliklerini (ilgi, yetenek, istek, kişisel özellikleri gibi) ve gizil güçlerini tanıması, farkında olması ve en üst düzeyde geliştirmesini, öğrencinin bireysel özellik ve gizli güçlerini toplumsal platformda değerlendirebilmesini, yaşamını, geleceğini planlamasını, kararlarının sorumluluğunu alabilmesini, sağlamaya yönelik uygulamalar yapılmaktadır.

Günümüz çağdaş eğitim sisteminde öğrencilerin akademik, sosyal, kişisel gelişiminde büyük önemi olan Rehberlik Servisimiz;

ve daha nice çalışmalar düzenlemektedir.

Güncelleme Tarihi: 27.09.2021
Görülme Sayısı: 872

İletişim

Özel Gebze Çoban Yıldızları Eğitim Kurumları © 2021 Bütün hakları saklıdır.
Anaokul - İlkokul